Laatuvälittäjä - laatu ratkaisee

Laadukkaan toiminnan edistäminen painopisteenä Laatuvälittäjä® ja SKVL Laatuyritys® 

Laatuvälittäjä on kiinteistönvälittäjä, joka on saanut Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry:n (SKVL) laatusertifikaatin, jonka perusteena ovat Euroopan laatupalkintokriteerit ja Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton laatutyössä olevien yritysten yhdessä sopimat toimintatavat.

Laatuvälittäjälle tavanomainen ei riitä. Laatuvälittäjä haluaa kehittää itseään, yritystään ja tuloksiaan. Hänelle tärkeitä asioita korkean ammattitaidon lisäksi ovat mm. eettisyys, oikeamielisyys, jatkuva oppiminen ja pyrkimys parempaan. 

Jäsenyritykset, jotka ovat SKVL:n järjestämän laatukoulutuksen edellyttämänä laatineet oman laadunhallintajärjestelmän sekä laatukäsikirjan ja sitoutuvat SKVL:n mukaiseen laadun kehittämiseen, saavat käyttää toiminnassaan SKVL Laatuyritys® -tunnusta sekä Laatuvälittäjä® -nimikettä. 

Laatuyritysten toiminta auditoidaan säännöllisesti. 

SKVL Laatuyritykset suunnittelevat ja hoitavat kauppanne puolestanne, alusta loppuun sekä palvelevat teitä uuden kohteen löytämisessä. Heiltä saatte tietoa myös rahoitus-, laki- ja verotusasioissa. 


SKVL:n laatutakuu

SKVL Laatuyritys® on laatukoulutettu, ja se on laatinut yrityksen toimintaa ohjaavan, SKVL:n hyväksymän laatukäsikirjan. Tämä takaa, että välittäjänne on ammattitaitoinen ja luotettava, sekä toimii liittonsa ohjeiden ja eettisten sääntöjen mukaisesti.

SKVL Laatuyritys® seuraa asiakastyytyväisyyttä kirjallisin palauttein.

SKVL Laatuyrityksen avulla voitte tehdä kauppanne turvallisesti ja luotettavasti.

hyvä välitystapa